Hafnarþjónusta

Í Grundarfirði er sérlega fjölbreytt þjónusta í boði fyrir sjófarendur og viðskiptavini hafnar. 

Gott samstarf er milli Grundarfjarðarhafnar og þjónustuaðila, sem hafa gert sér far um að koma fram sem ein heild út á við – viðskiptavinum til þæginda og hagræðis. Meðal annars hafa þeir sameinast um þátttöku og kynningu Grundarfjarðarhafnar og þjónustuaðila á Íslensku sjávarútvegssýningunni allt frá árinu 2002. 

Helstu þjónustu og þjónustuaðilum er lýst á næstu undirsíðum. Þar er einnig vísað á fulltrúa viðkomandi fyrirtækja og til nánari upplýsinga á vefsíðum fyrirtækja, þar sem þær eru fyrir hendi.

Vöruflutningar og gámaþjónusta

Fyrirtækið Ragnar og Ásgeir ehf. er öflugt flutningafyrirtæki með starfsstöðvar og vörumóttöku í Grundarfirði, Snæfellsbæ, Stykkishólmi og Reykjavík. Fyrirtækið hefur langa og mikla reynslu af flutningi á ferskum fiski. Einnig er mikið flutt af afurðum frá fyrirtækjum á Snæfellsnesi og gámafiski til útflutnings.

Vörumóttökustöðvar í Reykjavík eru hjá Landflutningum-Samskip í Kjalarvogi og Eimskip innanlands í Klettagörðum 15.

Farsímar
Ásgeir Ragnarsson framkv.stjóri 892 1817 
Jón Björgvin Sigurðsson 860 0716
Sveinn Arnórsson 860 0720

Netföng
Ásgeir Ragnarsson asgeir@roga.is
Jóna Ragnarsdóttir jona@roga.is
Þórey Jónsdóttir thorey@roga.is
Sveinn Arnórsson svenni@roga.is
Ragnar Haraldsson ragnar@roga.is

Sjá nánar á vefsíðu Ragnars og Ásgeirs ehf. 

Ísverksmiðja

Ísverksmiðjan Snæís í Grundarfirði hóf starfsemi árið 2000. 

Verksmiðjan er staðsett á besta stað, á Norðurgarði sem er aðallöndunarstaðurinn. 
Þrjú  ísmöstur eru staðsett við bryggjukantinn þar sem hægt er að fá ís blásið um borð í skip. Fastir viðskiptavinir hafa lykil að verksmiðjunni og afgreiða sig sjálfir.  

Verksmiðjan er nánast sjálfvirk og annar hún um 60 tonna ísframleiðslu á sólarhring. Ísgeymslur eru tvær og rúmar hvor um sig um 100 tonn af ís.

Fyrirtækið G.G. lagnir sér um starfsemina og er hægt að fá frekari upplýsingar hjá Guðna í síma 894 2774.

Fiskmarkaður

Fiskmarkaður Íslands hf. rekur eina af mörgum starfsstöðvum sínum í Grundarfirði. Starfsemin er rekin í nýlegu húsnæði á besta stað við hafnarbakkann á Norðurgarði þar sem góð aðstaða er fyrir hendi.
Umsjónarmaður markaðarins í Grundarfirði er Þórður Magnússon og hægt er að ná í hann í síma 898 5463.

Nánari upplýsingar má fá á skrifstofu Fiskmarkaðarins í síma 430 3715 og á vef fyrirtækisins, en þar segir m.a.:

Fiskmarkaður Íslands er stærsti fiskmarkaður á Íslandi og fer u.þ.b. helmingur af öllu seldu magni á íslenskum fiskmörkuðum gegnum Fiskmarkað Íslands.

Félagið starfar á 9 stöðum: Akranesi, Arnarstapa, Grundarfirði, Ólafsvík, Reykjavík, Rifi, Skagaströnd, Stykkishólmi og Þorlákshöfn. Aðalskrifstofa fyrirtæksins er í Ólafsvík en þar er jafnframt stærsti móttökustaðurinn. Einnig rekur félagið öfluga flokkunar- og slægingarþjónustu á Rifi.Meirihluti þess afla sem seldur er hjá Fiskmarkaði Íslands er af dagróðrabátum og er fiskurinn þá oftast seldur áður en honum er landað. Það tryggir kaupandanum góðan og ferskan fisk. Við löndun er þess gætt að fiskurinn sé vel ísaður og að honum sé raðað í einangruð fiskker, jafnframt er hitastig fisksins mælt og það skráð.

Uppboð fara fram á netinu í uppboðskerfi Reiknistofu fiskmarkaða kl 13:00 alla virka daga. Kaupendur geta því tengst uppboðskerfinu frá tölvum sínum hvar sem er í heiminum.

Siglinga- og fiskileitartæki

Mareind ehf. er þjónustufyrirtæki sem veitir heildarlausnir á sviði siglinga- og skrifstofutækja.
Starfsstöð þess er í grennd við höfnina, að Nesvegi 7.

Framkvæmdastjóri fyrirtækisins er Halldór K. Halldórsson rafeindavirki.


Hægt er að ná í hann í síma 894 3131.

Netföng og önnur símanúmer
Sími: 438 6611
Fax: 438 6612
Halldór K. Halldórsson – halldor@mareind.is

Dagbjört Lína Kristjánsdóttir – skrifstofa og bókhald – bokhaldlina@mareind.is


Sjá nánar á vefsíðu fyrirtækisins, en þar segir m.a.:

Við hjá Mareind ehf. kappkostum að veita heildarlausnir á sviði siglingatækja og skrifstofutækja. Til að tryggja viðskiptavinum okkar sem bestan og hagkvæmastan árangur þá leggjum við mikla áherslu á að veita hlutlausa ráðgjöf varðandi kaup á nýjum tækjum ásamt öflugri tækniþjónustu sem byggir á meira en 2 áratuga reynslu á því sviði.

Frystigeymsla

Fyrirtækið Snæfrost hf. var stofnað árið 2007 og starfrækir frystigeymslu í nýju húsnæði á bestastað við höfnina á Norðurgarði.
Geymslan er um 1000 fermetrar að gólffleti, 7 metrar í lofthæð auk 250 fermetra þjónustubyggingar.

Þórður Magnússon hjá Djúpakletti svarar fyrir starfsemi og þjónustu frystigeymslunnar – síminn hjá honum er 898 5463.

Formaður stjórnar Snæfrosts hf. er Kristján Guðmundsson – sími 893 3372.
Nánari upplýsingar má finna hér.

Járnsmíði og suðuvinna

Suða ehf. annast alhliða járnsmíði og suðuvinnu. Fyrirtækið hefur sérhæft sig í suðuvinnu á allskyns málmum og málmblöndum og hefur tekið að að sér krefjandi verkefni fyrir orkuveitur og orkuver, svo sem hitaveitulagnir, gufulagnir (þrýstilagnir) og kaldavatnslagnir.

Eigandi og annar stofnenda fyrirtækisins er Finnur Hinriksson og hægt er að ná í hann í síma 897 9251 og 587 0099. 

Sjá nánar á vef fyrirtækisins, en þar segir m.a.: 

Suða ehf. var stofnað árið 1999, en það á sér langa sögu því nafnið var fengið frá frumkvöðlum í íslenskri stálsmíði. Stofnendur voru þrír járniðnaðarmenn á höfuðborgarsvæðinu. Fyrsta verkefni var lagning stofnhitaveituæðar frá borholu að Stykkishólmi, alls 6 km. Starfsmannafjöldi var allt að tíu manns þegar mest var. Árið 2007 breyttist eignarhald og Suða ehf fluttist til Grundarfjarðar og er í dag rekið sem fjölskyldufyritæki í eigin húsnæði. 

Eigendur Suðu ehf eru hjónin Finnur Hinriksson, ( finnur@suda.is ) sem er menntaður járniðnaðarmaður og Jónheiður Haralds, ( jona@suda.is ) sem er sjúkraliði og heilbrigðisritari að mennt. Hún starfar sem bókhaldsritari.

Kranaþjónusta

Kristján Kristjánsson rekur fyrirtækið Taugar ehf. sem sér um almenna kranavinnu og víra- og nótaspólun.

Hann hefur yfir að ráða öflugum 29 tonn/m bílkrana, nótablökk og glussadrifnu vírakefli.

Hægt er að ná í Stjána í síma 895 8900.

Löndun, slæging og gámafrágangur

Fyrirtækið Djúpiklettur ehf. er alhliða þjónustufyrirtæki við sjávarútveg og fiskvinnslu. Það annast löndun og slægingu, frágang á fiski í gáma til sendingar innanlands eða til útflutnings og aðra almenna þjónustu. 

Fyrirtækið rekur starfsstöð í Grundarfirði í nýlegu húsnæði á besta stað við hafnarbakkann á Norðurgarði  .

 

Framkvæmdastjóri fyrirtækisins er Þórður Á. Magnússon og hægt er að ná í hann í síma 898 5463. 

 

Nánari upplýsingar má fá á vefsíðu fyrirtækisins.

Veiðarfæraþjónusta

Veiðarfæraþjónusta

G.Run. hf. er rótgróið sjávarútvegsfyrirtæki í Grundarfirði, sem einnig rekur vel búið netaverkstæði. Aðal starfsemi netaverkstæðisins er gerð botntrolla fyrir fiskiskip sem gerð eru út frá Grundarfirði. Einnig hefur aukist mjög þjónusta við rækjuveiðibáta sem gerðir eru út frá Breiðafjarðarsvæðinu. 

 

Starfsmenn

Páll Guðmundsson, netagerðarmaðurs. 430 3510, gsm 894 6790 – palli@grun.is

Ingi Þór Guðmundsson, netagerðarmaðurs. 430 3510, gsm 860 7365 – ingi@grun.is

 

Sjá nánar á vefsíðu fyrirtækisins, en þar segir m.a.: 

 

Á verkstæðinu er mjög góður búnaður til víravinnslu og einnig mjög góður búnaður til vinnslu og viðgerða á hopparalengjum. Önnur þjónusta sem verkstæðið býður er sala á vírum, keðjum, lásum og ýmsum öðrum hlutum sem snúa að veiðarfærum og veiðarfæragerð. Einnig er á verkstæðinu búnaður til að taka á móti og gera við risaflottroll sem togaraflotinn notar við úthafskarfaveiðar. 

Vélsmiðja

Vélsmiðjan Grundarfjarðar rekur alhliða þjónustu og annast vélsmíði fyrir viðskiptavini hafnarinnar.

Framkvæmdastjóri er Þórður Magnússon og verkstjóri Remek hægt er að ná í hann í síma 8497276  og á vegr.is

 

Rafvirkjun

Eftirtaldir rafvirkjar veita alla almenna þjónustu við rafvirkjun

Eftirtaldir rafvirkjar veita alla almenna þjónustu við rafvirkjun


Guðni E. Hallgrímsson rafverktaki
Grundargötu 42
Símar 438 6788 og 892 4988
Netfang gudnieh@simnet.is


Sigurður Þorkelsson rafverktaki
Sólvöllum 10
Símar 438 6927 og 893 1129
Fax 438 6427
Netfang: sigraf@internet.is

Eldsneyti

Viðskiptavinir hafnarinnar geta valið á milli þjónustuaðila þegar kemur að kaupum á eldsneyti.

Eftirtaldir aðilar þjónusta þann þátt:

Skeljungur (Shell)
Svanur í síma 894 4369

Olíudreifing (N1)
Finnbogi í síma 860 6968

Kostur

Samkaup Úrval rekur matvöruverslun að Grundargötu 38 í Grundarfirði, en þar er jafnframt til húsa veitingasala og bensínstöð N1, auk þess sem Lyfja rekur lyfjaútibú í sama húsnæði. 

Gunnar Ragnarsson er verslunarstjóri í Samkaupum, Grundarfirði. Hægt er að ná í hann í síma 660 8248. 

Opnunartími:

Verslunin er opin sem hér segir: 
Virka daga og laugardaga kl. 9.00 – 20.00
Sunnudaga kl. 10.00 – 20.00

Veitingasala opin alla daga til 19.30. 

Sími verslunar og netfang
Sími 438 6700
Fax 438 6935 
Netfang: grundarfjordur@samkaupurval.is 

Sjá nánar á vefsíðu Samkaupa.